Obchodní podmínky | Sportverified

Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení
 1. Toto je dohoda mezi Sportverified.eu (dále jen „Poskytovatel“) a registrovaným uživatelem webu poskytovatele, který souhlasil s Všeobecnými podmínkami.
 2. Návštěvník potvrzuje, že mu bylo nejméně 18 let.
 3. Poskytovatel nenabízí sázení nebo hazardní hry. Obsah tohoto webu je poskytován pouze pro informační účely.
 4. Kopírování jakýchkoli materiálů obsažených na stránkách poskytovatele je přísně zakázáno, pokud nebylo uděleno výslovné povolení.
 5. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a registrovaných uživatelů.

II.

Registrace uživatelů
 1. Na webu správce se může registrovat každý, kdo souhlasí s Obchodními podmínkami a se Zásadami ochrany osobních údajů.
 2. Registrace se provádí na webu správce odesláním řádně vyplněného registračního formuláře.
 3. Při registraci je uživatel povinen poskytnout pravdivé informace.
 4. Registrací uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů.
 5. Uživatel svojí registrací uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a se zasíláním reklamních či obchodních sdělení provozovatele. Zasílání reklamních sdělení může uživatel kdykoliv odmítnout zaslaným emailem na adresu info@sportverified.eu.
 6. Zájemce odesláním registrace potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.

III.

Další informace a upozornění
 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody v důsledku jednání na základě informací, osobních názorů nebo odkazů třetích stran poskytnutých na tomto webu. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli jednání svých uživatelů. Poskytovatel poskytuje služby informativního a zábavného charakteru, souvislost s hazardem je čistě náhodná. Uživatelé, kteří si zakoupili tipy od některých z registrovaných uživatelů, berou na vědomí, že veškeré poskytnuté údaje mají pouze informativní charakter a vzhledem k tomu nelze garantovat absolutní správnost a pravdivost takto poskytnutých informací. Je vůlí každého jednotlivého uživatele, zda poskytnuté informace jakýmkoliv způsobem využije, či nikoliv, a případně jaké finanční prostředky k tomu použije.
 2. V případě jakéhokoli útoku na server provozovatel nenese odpovědnost za data uložená na portálu.
 3. Uživatel se zavazuje nevyužívat tento portál ke komerčním účelům.
 4. Uživatel se zavazuje vkládat do svého profilu a ostatních sekcí portálu pouze fotografie, ke kterým vlastní autorská práva.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit členství uživateli, který porušuje tyto obchodní podmínky, zneužívá poskytované informace popřípadě jedná v rozporu s příslušnými právními předpisy.
 6. Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení své registrace formou žádosti zaslané provozovateli na e-mail: info@sportverified.eu.

IV.

Pravidla přidávání tipů
 1. Tip musí být přidám před začátkem zápasu.
 2. Neverifikované tipy si vyhodnocuje uživatel sám.
 3. Verifikované tipy vyhodnocuje správce webu do 5 dnů od odehrání zápasu.
 4. Kurzy, které uvede uživatel musí korespondovat s reálnými kurzy při vložení zápasu. Při zjištění opakovaného nesouladu, bude uživateli zamezen přístup k přidávání tipů.

V.

Reklamace
 1. Reklamace je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu: info@sportverified.eu.
 2. Reklamaci je provozovatel povinen vyřídit bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel následně vyrozumí uživatele o způsobu vyřízení.

VI.

Závěrečná ustanovení
 1. Obchodní podmínky nabývají účinností dne 1.9.2019
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.